Professor

GLORIA SANMARTÍN ANTOLÍN

People Director AXEL HOTELS

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques EUHT CETT-UB

Bloc temàtic: Empreses i serveis turístics, Marketing i comercialització, Organització empreses i gestió de les persones