Professor

JAUME FONT GAROLERA

Professor titular d'Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat de Barcelona

Doctorat en Geografia i Història Universitat de Barcelona

Grup de recerca: Turisme, Cultura i Territori
Àmbit d'especialització: Geografia del turisme, Planificació turística
Bloc temàtic: Gastronomia, Turisme i cultura, Turisme i territori