Professor

JOSE Mª MALAGARRIGA VALLET

Owner & Managing Director Hotel Continental

Posgrau en Programa de Desarrollo Directivo IESE Business School - Universidad de Navarra

Bloc temàtic: Organització empreses i gestió de les persones