Professor

JULIEN FEUGER

Global Events & Branding Manager Almirall

Màster en Gestió de la Qualitat en el Sector Turístic i Patrimonial Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Economia i empresa