Professor

LAIA COMA QUINTANA

Doctorat en Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni Universitat de Barcelona

Grup de recerca: Turisme, Cultura i Territori
Experiència investigadora: +6 anys