Professor

LAIA COMA QUINTANA

en

Grup de recerca: Turisme, Cultura i Territori