Professor

LAIA PUJOL TOST

Professora i Investigadora Universitat Pompeu Fabra

Doctorat en Arqueologia Prehistòrica Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i cultura; Turisme i territori
Experiència investigadora: +18 anys