Sobre el CETT

MARGREET VAN EGMOND

Directora Espanya TMC - Tourism Marketing Concepts

en Direcció de Marketing i Comunicació Hogeschool van Utrecht, Netherlands

Bloc temàtic/Departament: Marketing i comercialització