Professor

MARGREET VAN EGMOND

Directora Espanya TMC - Tourism Marketing Concepts

en Direcció de Marketing i Comunicació Hogeschool van Utrecht, Netherlands

Bloc temàtic: Marketing i comercialització