Sobre el CETT

Professor

MARINA DIANA PÉREZ

Professora i Investigadora Escola Superior d'Agricultura de Barcelona - ESAB

Doctorat en Ciències de l'Alimentació i Nutrició Humana Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Enginyeria Agroalimentaria i Biotecnologia