Professor

MARTA CONILL TETUÀ

Professora i Investigadora de Turisme i Cultura CETT-UB | Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia

Màster en Innovació en la Gestió Turística Universitat de Barcelona

Grup de recerca: Turisme, Cultura i Territori
Àmbit d'especialització: Patrimoni, Turisme cultural, Turisme educatiu
Bloc temàtic: Dret i polítiques turístiques; Turisme i cultura; Turisme i territori