Professor

MOISÉS MENA SÓÑORA

Director d'Esdeveniments 360on.Events

en Producció deTelevisió, Radio i Espectacles Instituto politécnico Sant Ignasi de Sarrià

Bloc temàtic: Empreses i serveis turístics