Professor

ROBERTO BERNARDI

Senior Director of Revenue Management CIGAHOTELS ESPAÑA SLU

en

Bloc temàtic: Hoteleria, Marketing i comercialització