Professor

SARA CRISTINA MOLARINHO MARQUES

Investigadora Grupo GIRAS (Grup International de Recerca en Arquitectura I Societat) Universitat Politècnica de Catalunya

Màster en Arquitectura Universidade Lusiada, Lisboa, Portugal

Bloc temàtic: Hoteleria; Restauració