Professor

WARD WIJNGAERT

Gerent Associació de Campings de Girona

Grau en Turisme Universitat de Girona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització