Professor

XAVIER PASCUAL BATALLA

Director d'Unitat de Negoci Fira Barcelona

Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Empreses i serveis turístics