Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

Aula de Preelaboracions

L' Aula de Preelaboracions és l'aula on es realitzen les aplicacions pràctiques dels conceptes tècnics culinaris. És una aula polivalent, amb aplicació de talls i preelaboració de productes no elaborats. Disposa d'espai culinari específic per a demostracions culinàries. L'aula, amb taules i tamborets mòbils, potencia la transformació de l'aula per a diferents objectius pedagògics permetent als alumnes aplicar diferents metodologies en un mateix espai.