Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

Taller de Cuina

El Taller de Cuina és l’espai de pràctica en els fogons, d’investigació i de proves, i es destina molt especialment a la I+D. Disposa que cadires i taules mòbils adaptables a cada activitat d'aprenentatge pedagògic, incentivant la participació activa de l'alumnat.