Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

Centre de Recursos

Centre de Recursos

Centre de Recursos

Centre de Recursos

Centre de Recursos

El Centre de Recursos és un centre multidisciplinar que ofereix una gran quantitat de recursos per tal que l’alumnat pugui reforçar, completar o ampliar la seva formació, d’acord amb les seves preferències, necessitats i disponibilitat fora de l’aula. El centre disposa de diferents mitjans de suport: multimèdia, connexions telemàtiques, audiovisuals, etc., així com materials adquirits o elaborats per l’equip docent del CETT i dissenyats per a l’aprenentatge personalitzat, sobretot d’idiomes i d’especialitats turístiques i hoteleres. Disposa dels següents espais: Àrea de noves tecnologies, Secció d’autoaprenentatge de llengües, Centre de documentació turística, Biblioteca i Sala d’ofimàtica i turismàtica.