Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Detall | CETT
Grans Avantatges
Fotografia de: Detall | CETT

20% descompte en els serveis NUT14

Fotografia de: Detall | CETT
Fotografia de: Detall | CETT

Empresa del sector de la seguretat alimentaria, dedicada a la assessoria, formació i certificació en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
A través dels nostres coneixements i experiència en seguretat alimentaria volem garantir la innocuïtat dels aliments, centrant-nos en una producció segura de l'aliment "des de la granja fins a la taula".
Volem ampliar la zona de seguretat de les persones al·lèrgiques  i intolerants més enllà de les fronteres de la seva llar, fins el teu restaurant.

Per ser CETT Alumni tindràs un 20% de descompte en els nostres serveis.

Més informació