Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Detall | CETT
Grans Avantatges
Fotografia de: Detall | CETT

10% descompte en les activitats on-line d'esports d'aventura i activitats dins l'entorn d'aigua i kayak.

Fotografia de: Detall | CETT
Fotografia de: Detall | CETT

Portal independent d'esports d'aventura i activitats dins l'entorn d'aigua i kayak, en anglès i molt enfocat al client internacional.
Venta d'activitats i programes actius online, ofereix una àmplia gama d'activitats en més de 32 destins dins d'Espanya i les illes.

Els CETT Alumni teniu un 10% de descompte en les activitats on-line PaddleinSpain.

Més informació