Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Detall | CETT
Grans Avantatges
Fotografia de: Detall | CETT

10% de descompte amb Trending Consulting

Fotografia de: Detall | CETT
Fotografia de: Detall | CETT

Trending Consulting és la primera consultora d'empreses turístiques a República Dominicana, legalment registrada i constituïda, amb serveis a nivell nacional i internacional per empreses del sector turisme, oferint consultoria en matèria publicitària, financera i legal, així com en la comercialització, gestió humana i de la qualitat en el sector turístic.

La nostra Misió: Contribuir en el desenvolupament de les empreses del sector turisme, a través de la assessoria i execució en matèria publicitària, financera i legal, amb l'objectiu d'aconseguir la millora contínua en els seus processos, incrementar l'eficiència econòmica i la satisfacció dels seus clients i col·laboradors, mitjançant l'estudi continu de les tendències del mercat.

Per ser CETT Alumni tindas un 10% de descompte en els nostres serveis.

Més informació