Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Detall | CETT
Grans Avantatges
Fotografia de: Detall | CETT

Preu reduït al programa Rosetta Stone

Fotografia de: Detall | CETT

El programa Rosetta Stone és un mètode d'autoaprenentatge de llengües per Internet amb el qual es pot practicar i millorar totes les destreses lingüístiques. El programa permet estudiar diverses llengües simultàneament. S'ofereixen 3 modalitats:


Els CETT Alumni premium teniu el preu reduït de 70€.       Les matrícules son a l'abril i a l'octubre!  

Més informació