Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Detall | CETT
Grans Avantatges
Fotografia de: Detall | CETT

Kuskaya Barcelona - Organització voluntariats i Consciència Social

Fotografia de: Detall | CETT

Kuskaya Barcelona és una organització que fa possible una xarxa internacional entre ONGs de països perifèrics i voluntaris que volen accedir a elles, fomentant l'intercanvi cultural entre comunitats de diferents països.

El nostre objectiu és promoure la convivència intercultural i ajudar a crear de forma individual una consciència de responsabilitat i justícia global.

Proporcionem al voluntari, una visió crítica de la cooperació, el desenvolupament i la globalització, oferint les eines necessàries per poder entendre les relacions de desigualtat entre països centrals i països perifèrics. A més, fomentem la nostra responsabilitat individual en el sistema global en el qual vivim.

Com actuem?

1. Plataformes de Conscienciació

"Formacions Presencials on es desenvolupa el pensament crític i es fomenta el relativisme cultural.
Les plataformes de conscienciació són obligatòries per a les persones que realitzaran "Convivències d'interculturalitat".


2. Convivències Interculturals

"Les Convivències Interculturals són estades de 3 setmanes que es realitzen en grups de 4 a 12 persones, en una comunitat local dels països perifèrics amb la qual Kuskaya Barcelona coopera."