Martí Pol, Alumni del mes de març

01.03.2021
 
Martí Pol, Alumni del mes de març

1. Ens agradaria que ens expliquessis com i perquè vas decidir realitzar aquesta formació

Sent originari de l’Illa de Menorca, des de ben petit havia viscut el turisme com un fet present a l’illa, però mai havia sigut conscient de les conseqüències que l’activitat turística acaben generant al territori.

Així, i després de cursar el grau en Geografia, vaig començar a plantejar-me quines eren les conseqüències ambientals, socials i econòmiques de que Menorca, com a territori insular amb escassetat de recursos, presenti un model de desenvolupament econòmic on el turisme representa més del 80% del seu PIB.

Aquest fet esdevé un fort condicionant, ja que es suma al caràcter estacional de l’activitat turística de les destinacions madures de sol i platja, que per tot plegat genera una sèrie de condicionants polítics, socials, econòmics i ambientals que cal abordar amb una visió transversal (amb un punt de vista multidisciplinar) i integradora (amb la visió de tots els agents del territori).

En aquest context, i amb l’objectiu de treballar en un futur canvi en la imatge turística de Menorca, és quan decideixo cursar el Màster en Innovació en la Gestió del Turisme, en l’especialitat de les Destinacions Urbanes al CETT (2017-2018). L’objectiu principal era conèixer aquelles eines, mesures i mecanismes a tenir en compte per posar en valor les destinacions urbanes, així com aquells elements que cal planificar i gestionar per garantir un desenvolupament de l’activitat turística respectuós amb el territori receptor.

2. Com ha sigut la teva "Experiència CETT"?

Des del primer moment l’experiència va ser molt bona. Ja el primer dia de classe es va trencar amb la metodologia que havia experimentat fins aleshores. Treballar en una entorn flexible, que fomentava la interacció entre els companys de classe, va suposar una ràpida integració dels alumnes, la qual cosa considero que enriqueix molt les aules.

A més, el fet de conèixer persones de molts llocs d’arreu del món, provinents d’una varietat de disciplines professionals i acadèmiques i sense una relació directa amb el món del turisme, va suposar que el màster adquirís un caràcter transversal en totes les activitats que realitzaven. Noves realitats, noves maneres de fer i noves cultures que alimentaven la visió integral que cal tenir per treballar amb tot allò que envolta al fet turístic.

En definitiva, el fet de cursar el màster al CETT va suposar sortir amb unes noves ulleres que permetien sumar un altre punt de vista sobre el territori i els espais urbans.

3. Ens podries explicar com ha evolucionat la teva carrera professional?

Gràcies a les pràctiques realitzades a l’Agència Catalana de Turisme, vaig adquirir un cert bagatge sobre la planificació i la gestió de la promoció turística a nivell de Catalunya. Aquest fet, unit a la realització del projecte final de màster, em va ajudar a definir el camí que volia seguir a nivell professional, la qual cosa em va ajudar a buscar un sector que encaixés amb el meu perfil.

En aquest sentit, considero que vaig tenir molta sort, perquè al cap d’un mes entrava a treballar en el món de la consultoria enfocada a la revitalització de les ciutats i la dinamització del comerç i el turisme. Empresa en la que actualment desenvolupo tasques de consultoria i de coordinació de projectes.

4. Quins consells donaries als estudiants que com tu, en el seu moment, acaben de sortir del CETT?

En primer lloc els recomanaria que s’esforcin al màxim amb el seu projecte final de màster perquè més enllà de que pugui semblar un tràmit, és una primera passa per conèixer la teva orientació laboral. En aquest sentit, penso que és interessant prendre’s el projecte com una porta que cal obrir per entrar al món professional.

I en segon lloc, la meva recomanació és que es posin les ulleres que cadascú es pugui arribar a construir a través dels aprenentatges adquirits durant el màster i que s’esforcin en conèixer les noves tendències del món del turisme, ja que el sector evoluciona molt ràpidament. Per ultim, destacar també la importància de ser creatius intentant aplicar els coneixements adquirits a la realitat de les destinacions turístiques.

Categories

#alumnidelmes