Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: detall | CETT
Que és CETT Alumni?
Fotografia de: detall | CETT
18.10.2017

Acte d'Inauguració Curs 2017/18

Impartirà la lliçó inaugural el Sr. Enric Truñó, Regidor d’esports i turisme a la Barcelona de 1992 i Coordinador del Pla estratègic de turisme de Barcelona 2015, amb el títol: “La Barcelona canviant: de l’herència dels Jocs Olímpics de 1992 a la ciutat del futur. Nous reptes per al turisme”.Posteriorment es procedirà al lliurament dels Premis de la Fundació Gaspar Espuña-CETT:
// Premi al millor Projecte Final dels Cicles Formatius de Grau Superior en Turisme i Hoteleria
// Premi Ramon Arcarons al millor Projecte Final de Grau de Turisme
// Premis als millors Treballs de Recerca de Batxillerat en Turisme i Hoteleria 

Hora: 12:30

Fitxer adiccional: [media:/fitxers/campushtml/ActivitatAgenda/8407/Pantalla Hall.jpg]

Publica un comentari: