Ha oblidat la seva clau?
Fotografia de: Història | CETT
Que és CETT Alumni?
Fotografia de: Història | CETT

Història

CETT Alumni va néixer com Associació d'Antics Alumnes del CETT-UB, l'1 de març de 1994, com una iniciativa per oferir un servei als antics alumnes, un espai de referència personal i professional, un punt de trobada per experts del sector turístic, gastronòmic i hoteler, amb un vincle comú, el CETT-UB.

Com associació d’antics alumnes de CETT-UB, té com a missió principal potenciar la relació entre els antics alumnes, creant així una xarxa de professionals, el nexe comú del qual és ser antics alumnes de les diferents promocions i formacions del CETT.

Els principals objectius de CETT Alumni són: Promoure el permanent desenvolupament professional dels seus associats a tots nivells; i afavorir-los l’accés al món laboral, la promoció professional i la formació contínua. Fomentar la creació d'un marc idoni per a l' intercanvi dels coneixements i experiències entre els antics alumnes; oferint-los l’associació com a punt de trobada del món professional. Facilitar el coneixement i el networking a través de jornades, ponències, sopars col·loqui i sessions d'experts. CETT Alumni vol ser un centre d'opinió i influència sobre l'entorn turístic. Establir acords amb altres entitats, afavorint sinèrgies que generin valor als antics alumnes associats.

Fotografia de: Història | CETT