Ha oblidat la seva clau?
Que és CETT Alumni?
19.04.2017

El visitant a l’equipament cultural

Al camp de la gestió cultural existeix de forma cíclica un procés de reconceptualització dels equipaments culturals, un procés dirigit a repensar per millorar-los permanentment. Es planteja, per exemple, la necessitat d'apropar al visitant de com fer més comprensibles els continguts que s'ofereixen, com trencar amb el rol passiu del ciutadà, de com buscar noves fórmules de comunicació, fins i de com fer al ciutadà partícip del procés de conceptualització dels mateixos equipaments.

Totes aquestes qüestions tenen una gran rellevància i actualitat, més encara si tenim en compte els importants canvis derivats de les transformacions demogràfiques de la nostra societat o els canvis constants que permeten els avenços tecnològics. I per això, s'emprenen gran quantitat de recursos, no només per a la programació i gestió ordinària dels equipaments culturals, sinó que per mantenir aquest procés de millora contínua i acostament al públic. No obstant això, i malgrat tot l'anterior, normalment no arribem a conèixer quin és l'impacte en el visitant de tot aquest esforç. Sense aquest retorn, la feina és unidireccional, sense l'enriquiment crucial de la percepció i la vivència dels seus destinataris finals. És per aquest motiu que és imprescindible un acostament al visitant, coneixent les seves idees, opinions, interessos i perfils diferents. A partir d'aquí serà possible analitzar en quina mesura arribem als objectius previstos i adequar millor, si cal, el discurs i els recursos utilitzats.

En aquest context, els estudis de públic o estudis dels clients són un element estructural dels equipaments culturals, ja que ens apropen al coneixement del que és cada vegada més el seu objecte central: el visitant. Així augmenten progressivament els museus que incorporen en la seva pròpia organització un departament de visitants o públics, amb responsables tècnics específics.

Però a més, els estudis de públic són una eina necessària, ja que ens connecten amb l'anomenada "dimensió social" dels equipaments culturals. En efecte, en els últims anys es remarca una transformació dels equipaments culturals cap a una funció social (aglutinadora i reflex de la diversitat social actual, per exemple) que fins al moment no s'havia pràcticament considerat. Una nova manera de concebre els equipaments culturals que requereix d'una visió inclusiva i que alhora escolti la veu dels diferents i diversos col·lectius que s'acosten a ells.

Però ¿com fer-ho sense conèixer directament el públic que ens visita, el públic potencial o fins i tot l'anomenat "no públic"? Amb el mòdul en línia "Identificació i anàlisi dels clients" del Màster en Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni al CETT e-Learning abordarem totes aquestes preguntes endinsant-nos en l'origen, utilitat, disseny i implementació dels estudis de públic.



Deixa'ns la teva opinió

Publica un comentari: