Ha oblidat la seva clau?
E3

Oferta laboral Director de linia

Referencia: 16311
Data: 16/10/2017
Area: Restauració
Feina: Director D'operacions
Càrrec: Director de linia
Lloc de treball: Barcelona (ESPANYA)
Tasques: - Gestionar els locals per optimitzar-ne el servei, qualitat i resultats econòmic seguint les directrius marcades per direcció
- Vetllar i garantir una correcta capacitació, formació, motivació i actitud dels treballadors que estan sota la seva responsabilitat
- Vetllar pel compliment dels objectius quantitatius i qualitatius definits per direcció
- Dur a terme les polítiques de millora contínua dels locals dels que es responsable
- Dur a terme les polítiques que impliquin una alta satisfacció del client
Requisits: - Persona jove i dinàmica preferiblement entre 23 i 40 anys
- Estudis en l’àmbit de la restauració i/o hostaleria
- Flexibilitat horària total (Disponibilitats per treballar alguns caps de setmana)
- Residència a Barcelona i/o rodalies
- Idiomes: Català, Castellà i preferiblement anglès.
- Informàtica: Coneixements d’ofimàtica avançats (Word, Excel…)
- Bona presència
S'ofereix: .
Jornada: SENCERA

Si estàs interessat en alguna d'aquestes ofertes, cal que clickis a inscriure's i adjuntis el teu CV. Des del E3 farem arribar la teva candidatura als responsables de selecció de l'empresa.