Ha oblidat la seva clau?
E3

Oferta laboral RESPONSABLE COMERCIAL CA`TERINGS d’ESDEVENIMENTS

Referencia: 16368
Data: 18/10/2017
Area: Restauració
Feina: Responsable Catering
Càrrec: RESPONSABLE COMERCIAL CA`TERINGS d’ESDEVENIMENTS
Lloc de treball: Sant Boi de Llobregat (ESPANYA)
Tasques: Es vol incorporar un col·laborador responsable- gestor de la li´nia de negoci de
ca`terings. Sera` responsable de la comercialitzacio´ i de l’execucio´ de la li´nea de Ca`terings, de la coordinacio´ amb els provei¨dors externs, coordinacio´ de la produccio´ interna amb el departament de cuina, i de la relacio´ amb els clients, captacio´ de nous i fidelitzacio´ de la cartera actual.

• Captar nous clients de ca`tering i potenciar el nu´mero d’esdeveniments/Factuaracio´
• Fidelitzacio´ dels clients actuals
• Assessorament, elaboracio´ d’ofertes, negociacio´ i seguiment.
• Coordinacio´ operativa del servei
• Definicio´ gastronomia segons necessitats dels clients.
• Assiste`ncia a l’esdeveniment si el client/servei aixi´ ho requereix.
• Gestio´ i negociacio´ de la cartera de provei¨dors per seleccionar i negociar el que millor
• s’adapti als requeriments de cada esdeveniment.

1 persona que realitza tasques de fidelitzacio´ del clients actuals, actuant directament en la coordinacio´ operativa i assiste`ncia als esdeveniments requerits.
Requisits: • Coneixements adquirits i/o experie`ncia en ca`terings i comercialitzacio´ serveis. (1-2 anys)
• Capacitat d’organitzacio´ i resolucio´
• Orientacio´ al client
• Catala` / castella`
• Disponibilitat i flexibilitat hora`ria (esdeveniments empresarials habitualment so´n en dies laborables i puntualment tarda-nit)
L'horari pot variar segons si es realitzen serveis de càtering fora de jornada laboral.
S'ofereix:
Jornada: SENCERA

Si estàs interessat en alguna d'aquestes ofertes, cal que clickis a inscriure's i adjuntis el teu CV. Des del E3 farem arribar la teva candidatura als responsables de selecció de l'empresa.