Ha oblidat la seva clau?
E3

Oferta laboral Guía

Referencia: 16438
Data: 14/12/2017
Area: Productes i Activitats
Feina: Guia Acompanyant
Càrrec: Guía
Lloc de treball: Sant Sadurní d'Anoia (ESPANYA)
Tasques: Visites guiadas
Requisits: - Formació: Turisme, Relacions Públiques, Teatre, Humanitats, o relacionats.
- Coneixements: comunicació i interacció amb el públic, visites guiades, enología (valorable).
- Idiomes: ALEMANY (imprescindible), anglès, català i castellà.
- Experiència: en visites guiades, atenció al públic
- Personalitat/Aptituds: puntualitat, empatia, formalitat, motivació pel món de l’enologia, capacitat de comunicació amb el públic.
S'ofereix: Contracte 25 h/setmanals
Horari: de dilluns a diumenge horari comprès entre les 9h a les 18h, i diumenges entre les 9 a les 15h.
Jornada: MITJA JORNADA

Si estàs interessat en alguna d'aquestes ofertes, cal que clickis a inscriure's i adjuntis el teu CV. Des del E3 farem arribar la teva candidatura als responsables de selecció de l'empresa.