Aplicació de tecnologies disruptives a l'empresa turística

Aplicació de tecnologies disruptives a l'empresa turística

 
cett noves tecnologies

Aplicació de tecnologies disruptives a l'empresa turística

En un entorn on les tecnologies avancen a tanta velocitat, volem donar-te les eines necessàries per poder mantenir actualitzada a la teva organització en gestió i aplicabilitat de noves tecnologies com per exemple l'aplicació de l'intel·ligencia artificial (AI), l'organització amb tecnologies blockchain, gestionar l'internet de les coses (IOT) o bé entendre la Big Data que produeix la teva empresa.

Amb aquest curs volem introduir o ampliar els coneixements sobre els fonaments de les més actuals, i mostrar casos d’aplicació al sector turístic.

Raons per cursar

Identificaràs les tecnologies disruptives que són tendència

Coneixeràs perquè serveixen i com et poden ajudar en el teu negoci turístic

Seràs capaç de seleccionar amb criteri quines et convé aplicar al teu negoci i quins costos pot tenir

Tot això ho faràs de la mà de l’expert Pablo Soto

A qui va adreçat?

Aquest programa és desenvolupa per a tots aquells directius, líders i comandaments mitjans que en aquest nou paradigma mundial juntament amb els entorns de treball (VUCA / BANI) volen potenciar les seves habilitats directives per a fer front a les noves necessitats:

 • Personal amb responsabilitats de gestió i direcció digital del negoci
 • Operacions
 • Property
 • UX
 • MK
 • Directors d'hotel
 • CIO's
CETT Corporate

Objectius

 • Donar visibilitat de les tecnologies que estan impactant i impactaran al sector del turisme i l’hoteleria.
 • Conèixeràs les darreres tendències en  tecnologies aplicables al negoci turístic.
 • Conèixer els fonaments bàsics i aspectes tècnics d’alt nivell de la mateixa tecnologia.  
 • Aterrar els casos d’ús que tenen impacte al model de negoci.  
 • Orientar en els casos d’ús en les organitzacions dels participants.

Continguts

Tecnologies disruptives
BIG DATA
IA, RPA
5G
 1. Vista general de l'estat de l'art.
 2. Premisses de partida per a l'ús i implantació de projectes tecnològics.
 1. L'economia de la dada, què és i com funciona?
 2. Com aplicar-ho com a empresa privada i en termes de governança de destí, com pot ajudar-me en el meu dia a dia?
 1. La digitalització dels processos i la seva automatització.
 2. Aplicació en front i back.
 3. Quins processos abordaria per a obtenir majors eficiències?
 1. Un habilitador que canvia el paradigma.
 2. Pilots 5G.
 3. En què parteix de la meva organització puc utilitzar-lo?
IoT
Altres tecnologies (més pròximes) que impacten el negoci
 1. Internet de les coses, tendències
 2. SmartFacilities i Smartcities
 3. Què té sentit sensorizar en la meva organització?
 1. Ciberseguretat, un must
 2. Cloud, cap al col·laboratiu.
 3. Blockchain on té sentit aplicar-ho
 4. RV/RA/RM el futur de les experiències.
 5. En què estat em trobo? Feed-back i orientació personalitzada.
Tecnologies disruptives
 1. Vista general de l'estat de l'art.
 2. Premisses de partida per a l'ús i implantació de projectes tecnològics.
BIG DATA
 1. L'economia de la dada, què és i com funciona?
 2. Com aplicar-ho com a empresa privada i en termes de governança de destí, com pot ajudar-me en el meu dia a dia?
IA, RPA
 1. La digitalització dels processos i la seva automatització.
 2. Aplicació en front i back.
 3. Quins processos abordaria per a obtenir majors eficiències?
5G
 1. Un habilitador que canvia el paradigma.
 2. Pilots 5G.
 3. En què parteix de la meva organització puc utilitzar-lo?
IoT
 1. Internet de les coses, tendències
 2. SmartFacilities i Smartcities
 3. Què té sentit sensorizar en la meva organització?
Altres tecnologies (més pròximes) que impacten el negoci
 1. Ciberseguretat, un must
 2. Cloud, cap al col·laboratiu.
 3. Blockchain on té sentit aplicar-ho
 4. RV/RA/RM el futur de les experiències.
 5. En què estat em trobo? Feed-back i orientació personalitzada.

Metodologia

La metodologia del curs és 100% on line en directe

El curs té el següent format:

Sessions de docència: classes online en directe (sincròniques) que combinen la conferència amb activitats o exercicis grupals dinamitzats pel/pel/la ponent. Amb una durada d’entre 1 i 3 hores.

Sol·licita informació