Lean Management. Millora en l'eficiencia dels processos i reducció de costos

Lean Management. Millora en l'eficiencia dels processos i reducció de costos

 
cett lean management gastronomia

Lean Mangement. Millora en l'eficiencia dels processos i reducció de costos

El Lean Management per hotels i restaurants és una potent metodologia orientada envers la millora continua i l’eficiència del negoci.

El seu enfocament és a mig/llarg termini i persegueix aconseguir petits canvis sistemàtics i de manera esglaonada en tots els processos, amb la finalitat de millorar l'eficiència de totes les àrees del negoci, i per tant, reduint considerablement els costos.

Aquest curs es focalitza en la reducció de costos tant en restaurants com en hotels mitjançant el coneixement i aplicació del Lean Management.

El nostre objectiu final és la qualitat total del teu negoci acompanyada de rendibilitat i eficiència, així t'orientarem i ajudarem a augmentar el GRI (global review índex i el NPS (Net Promer Score) del teu negoci o el que gestions.

Conèixer aquestes tècniques de gestió i aplicar-les als negocis de restauració i hoteleria pot marcar la diferència en aspectes com les vendes, els costos i l'excel·lència en els serveis.

Raons per cursar

Descobriràs què és el Lean Management i com et pot ajudar a fer més eficient en el teu hotel o restaurant

Aprendràs com el Lean Management et pot ajudar a reduir els costos en el teu negoci d’hoteleria o de restauració

Seràs capaç de millorar la creativitat i motivació buscant solucions disruptives de forma col·laborativa, implicant els equips en el procés

Aprendràs amb l’expert en Lean Management César Sancho

Ampliaràs la teva pròpia xarxa professional amb experts i amb els teus companys a més de la xarxa única de CETT Alumni

Tot això ho faràs de la mà de l’expert César Sancho

A qui va adreçat?

 • Equips de direcció de restaurants i hotels
 • Propietaris d'empreses d'hoteleria i restauració
 • Responsables dels departaments de recursos humans, operacions, controlers d'hotels i negocis de restauració
 • Responsables d'allotjament d'hotels
 • Responsables de food&Beverage d'hotels i cadenes de restauració
CETT Corporate

Objectius

 • Millorar l’eficiència del negoci mitjançant la reducció de costos.
 • Analitzar els fluxos i processos amb visió estratègica.
 • Eliminar els factors que incrementen els costos sense aportació de valor.
 • Millorar en la creativitat i motivació dels equips.
 • Aplicar canvis amb un alt efecte en l’eficiència del negoci.

Contingut

Bases del Lean management
Observació dels processos, els fluxes i detecció de factors a corregir
Anàlisi en relació als Kpis per la deteccio gaps
La presa de decisions. Per on comencem
 1. Per on comencem
 2. Objectiu: l’eficiència del negoci
 3. Com treballem amb Lean management
 1. La sobreproducció
 2. Els temps d’espera del client intern i extern
 3. Els desplaçaments i transports de materials i aliments
 4. L’excés de procediments
 5. L’excés de l’inventari
 6. Els defectes de lliurament de productes i serveis
 7. El cost de les compres
 8. Altres
.
. 
Estratègies i eines
 .
Bases del Lean management
 1. Per on comencem
 2. Objectiu: l’eficiència del negoci
 3. Com treballem amb Lean management
Observació dels processos, els fluxes i detecció de factors a corregir
 1. La sobreproducció
 2. Els temps d’espera del client intern i extern
 3. Els desplaçaments i transports de materials i aliments
 4. L’excés de procediments
 5. L’excés de l’inventari
 6. Els defectes de lliurament de productes i serveis
 7. El cost de les compres
 8. Altres
Anàlisi en relació als Kpis per la deteccio gaps
.
La presa de decisions. Per on comencem
. 
Estratègies i eines
 .

Metodologia

La metodologia del curs és semipresencial amb treball dirigit d’aplicació al propi negoci.

El curs té el següent format:

Un pre-work: tasca prèvia a l’inici de les sessions de docència que pot ser una lectura, un vídeo o similar i que té la finalitat d’enfocar el participant en la temàtica del curs. És una feina autònoma del participant amb una durada màxima d’una hora.

Sessions presencials d'alt valor per aprofundir en els conceptes, aplicar-los en casos i dinàmiques d'alt rendiment i obtenir feed back directe de/la facilitador/a.

Treball dirigit d’aplicació: entre les sessions en directe es proposen activitats d’aplicació dels continguts de les quals es fa un feed back general en la sessió següent o al final; d’aquesta manera orientem els participants en l’aplicació pràctica al seu negoci. No inclou avaluació individual.

Sol·licita informació