Risc i negoci turístic. Dissenyar un pla econòmic financer en entors VUCA

Risc i negoci turístic. Dissenyar un pla econòmic financer en entors VUCA

 
CETT entornos VUCA

Risc i negoci turístic. Dissenyar un pla econòmic financer en entors VUCA

Aquest curs ajudarà als no financers a entendre les finances. En l’entorn actual, tot professional, en qualsevol situació, departament o companyia, ha d’analitzar els seus projectes també des del punt de vista financer per a garantir la viabilitat i continuïtat d’aquest.

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant entendre i adquirir els coneixements financers necessaris per a abordar qualsevol projecte professional amb garanties, permetent establir les bases d'un pla de negoci, des de la inversió inicial fins al seguiment del projecte i control d'aquest. Facilitarà els coneixements necessaris per a la creació d'un compte de resultats, el pla de tresoreria i la detecció de la salut i necessitats financeres d'una empresa, entre altres.

Raons per cursar

Aprendràs a analitzar els riscos del teu negoci atesos els condicionants de l’entorn VUCA.

Seràs capaç d’adaptar el pla econòmic financer del teu negoci per afrontar els reptes actuals i del futur.

Seràs conscient de la importància de les finances i de gestionar un compte de resultats en qualsevol àmbit professional i especialment en el turístic.

Identificaràs fonts de finançament per millorar les finances de l’empresa.

Tot això ho faràs de la mà de l’expert Felix Laencuentra

A qui va adreçat?

Aquest curs va dirigit a qualsevol professional de qualsevol sector que vulgui ampliar els seus coneixements financers corporatius per a una millor contribució a les seves responsabilitats professionals. Normalment s'exclouen als professionals financers dels departaments financers, ja que són conceptes amb els quals haurien d'estar molt familiaritzats.

CETT Corporate

Objectius

  • Capacitar en l'anàlisi de projectes i negocis des de l'àmbit financer, el seu seguiment i control.
  • Crear un compte de resultats i el pla de tresoreria.
  • Identificar els factors clau de l'àmbit financer per garantir la viabilitat i continuïtat dels projectes o negocis.

Continguts

Introducció a les Finances de projectes o empreses del sector turístic i hoteler.
Mètriques i conversió orientades a la monetització.
Construcció d'un compte de resultats.
Recursos i finançament.

Estats comptables: Balanç de situació Estats comptables: Compte de pèrdues i guanys Anàlisi econòmica financera: Interpretació dels estats comptables

Definició de mètriques per a negocis digitals del sector turístic Sistemes d'obtenció de dades de mètriques Eines digitals per a la gestió financera d’empreses o projectes del sector turístic

Construcció i anàlisi del compte de resultats Anàlisi de les necessitats financeres Rendibilitat per àrees de negoci Pla de tresoreria

Finançament tradicional a curt i llarg termini Finançament privat alternatiu Finançament públic

Introducció a les Finances de projectes o empreses del sector turístic i hoteler.

Estats comptables: Balanç de situació Estats comptables: Compte de pèrdues i guanys Anàlisi econòmica financera: Interpretació dels estats comptables

Mètriques i conversió orientades a la monetització.

Definició de mètriques per a negocis digitals del sector turístic Sistemes d'obtenció de dades de mètriques Eines digitals per a la gestió financera d’empreses o projectes del sector turístic

Construcció d'un compte de resultats.

Construcció i anàlisi del compte de resultats Anàlisi de les necessitats financeres Rendibilitat per àrees de negoci Pla de tresoreria

Recursos i finançament.

Finançament tradicional a curt i llarg termini Finançament privat alternatiu Finançament públic

Metodologia

La metodología del curs es semipresencial amb treball dirigit d'aplicació al propi negoci.

El format del curs és:

Sessions presencials d'alt valor per aprofundir en els conceptes, aplicar-los en casos i dinàmiques d'alt rendiment i obtenir feed back de/la facilitador/a.

Treball dirigit d’aplicació: entre les sessions en directe es proposen activitats d’aplicació dels continguts de les quals es fa un feed back general en la sessió següent o al final; d’aquesta manera orientem els participants en l’aplicació pràctica al seu negoci. No inclou avaluació individual.

Sol·licita informació