Social Media Manager. Creació, planificació  i estrategia de continguts

Social Media Manager. Creació, planificació i estrategia de continguts

 
cett social media manager

Social Media Manager. Creació, planificació i estrategia de continguts

Qualsevol marca que operi en un mercat actual ha de poder fer servir a favor seu els recursos online que li han de permetre fer arribar la seva proposta de valor i la seva oferta als consumidors, sigui en un entorn B2B o, encara amb més motiu, en un entorn B2C. La ciutadania fa servir les xarxes socials per a informar-se de les seves opcions de consum, i per a conèixer les opinions d'altres usuaris sobre allò que s'està plantejant consumir o utilitzar. Una presència adequada en les xarxes socials pot aportar molts avantatges a models de negoci vinculats amb la restauració o l'hostaleria. Prescindir d'aquests canals no és només una pèrdua d'oportunitat, és també un risc reputacional (quedem en mans d'opinions que podrien ser desfavorables) o un dubte de credibilitat (¿per què arriscar-nos a anar a un lloc del qual ningú sembla haver opinat?)

Però estar en les xarxes socials suposa un cost en pressupost i en recursos humans: per tant, cal estar-hi amb seny, amb una visió empresarial i amb cert coneixement d'aquest entorn comunicatiu. En aquest context, és bàsic saber dissenyat i implementar una estratègia adient: un Social Media Plan, que marqui quin tipus de continguts utilitzarem i amb quina intenció.

Raons per cursar

Aprendràs les claus per dissenyar, planificar i implementar la teva estratègia a les xarxes socials per incrementar les vendes del teu negoci

Seràs capaç de planificar la teva estratègia a les xarxes socials per incrementar les vendes del teu negoci

T’orientarem en com implementar el Social Media Plan de la teva empresa

Coneixeràs com mesurar si el què estàs publicant a les xarxes assoleix els objectius que t’hagis marcat

Tot això ho faràs de la mà de l’expert Víctor Puig

A qui va adreçat?

A personal relacionat amb la gestió de negoci, la comunicació o el màrqueting de negocis del sector del turismo i l’hoteleria.

CETT Corporate

Objectius

  • Entendre la importància de les xarxes socials en un model de negoci en turisme i hoteleria.
  • Saber dissenyar un Social Media Plan  adient als objectius empresarials.
  • Entendre els usos corporatius més habituals de les xarxes socials més utilitzades en el nostre mercat (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn i d'altres).
  • Saber quines mètriques i indicadors són els més importants per a prendre decisions de negoci.
  • Poder decidir sobre quins temes, amb quina freqüència i en quins formats és més adient publicar contingut en les xarxes socials.
  • Comprendre la importància de les interaccions en Social Media.
  • Saber utilitzar un Quadre de Comandament per avaluar resultats en un Social Media Plan.

Continguts

Introducció a les xarxes socials

Com es fa un Social Media Plan?

Facebook

Twitter

Xarxes socials i vídeo: Youtube, Vimeo, Instagram.

Xarxes socials professionals: Linkedin, Slideshare

Reputació online i xarxes socials

Publicitat a les xarxes: social Media Ads

Com mesurar resultats: mètriques i indicadors

Metodologia

La metodologia del curs és online combinant sessions online en directe amb treball dirigit d’aplicació al propi negoci.

Cada curs té el següent format:

Un pre-work: tasca prèvia a l’inici de les sessions de docència que pot ser una lectura, un vídeo o similar i que té la finalitat d’enfocar el participant en la temàtica del curs. És una feina autònoma del participant amb una durada màxima d’una hora.

Sessions de docència: classes online en directe (sincròniques) que combinen la conferència amb activitats o exercicis grupals dinamitzats pel/per el/la ponent. Amb una durada d’entre 1 i 3 hores.

Treball dirigit d’aplicació: entre les sessions en directe es proposen activitats d’aplicació dels continguts de les quals es fa un feed back general en la sessió següent o al final; d’aquesta manera orientem els participants en l’aplicació pràctica al seu negoci. No inclou avaluació individual.

Sol·licita informació