ÀMBITS DE TREBALL >

ÀMBIT INTERNACIONAL

CETT Fundació fomenta la col·laboració i participació de CETT i els seus alumnes i professors, en projectes internacionals tant institucionals com privats:

  • Fomenta la col·laboració i participació del CETT en projectes internacionals.
  • Impulsa l’ampliació d’estudis o la realització de pràctiques a l’estranger, mitjançant beques o ajuts.

CETT Fundació fomenta i/o participa en accions d'internacionalització:

  • Accions de cooperació, a través de convenis signats amb institucions i universitats estrangeres per promoure accions de cooperació en projectes concertats d’intercanvi de coneixements i experiències, com, per exemple, el projecte d'intercanvi interuniversitari a Namíbia amb la Fundació Olof Palme.
  • Participació en activitats i programes internacionals de Fundacions o altres entitats sense ànim de lucre com va ser , per exemple, la World Wild Fund en les jornades sobre ecoturisme del programa Across the Waters i la creació de l'Escola de Turisme Sostenible ITACA (2006).
  • Impuls d'activitats d'intercanvi d'alumnat i professorat del CETT amb diverses universitats americanes i del Carib.

CETT Fundació participa amb organismes internacionals en grups de reflexió i estudi sobre el fenomen turístic i les seves conseqüències:

  • Col·laboració amb ISTO (Organització Internacional de Turisme Social), associació amb seu a Brussel·les que té per objecte afavorir el desenvolupament del turisme social en el context internacional i que certifica a la Fundació Gaspar-Espuña CETT com a soci.
  • Col·laboració amb la WYSE Travel Confederation
isto
Wyse travel confederation