CETT FUNDACIÓ >

ELS NOSTRES VALORS

CETT Fundació és una entitat no lucrativa oberta, creativa i motor de l’activitat del CETT. A través de les nostres línies d’acció, vetllem per la preservació dels seus valors fonamentals:

  • El valor primordial de l'ésser humà com a persona.
  • La competència dels futurs professionals del turisme, de l'hoteleria i la gastronomia tant personal com professional (formació en actituds i aptituds, actualització de coneixements,...).
  • L'exigència, el rigor, la feina ben feta.
  • El respecte al medi ambient, el desenvolupament sostenible.
  • El respecte vers la diversitat ètnica, cultural, lingüística i religiosa en una societat cada vegada més plural.