CETT FUNDACIÓ
CETT FUNDACIÓ >

ÒRGANS DE GOVERN

El patronat, format per 11 persones, vetlla pel manteniment de l’esperit del CETT i pel compliment de les finalitats de CETT Fundació:

Patrons:

 • Sr. Narcís Coll i Ferrer, President.
 • Dra. Maria Abellanet i Meya, Tresorera.
 • Sr. Miquel Alsius i Juriol.
 • Sra. Cristina Cabañas Rodríguez.
 • Sra. Maria Teresa Díaz i Comas, com a Presidenta de CETT Alumni.
 • Sr. Albert Domingo MelgosaSr. Pere Duran i Vall-Llosera.
 • Sr. Marcel Forns Bernhardt.
 • Sr. Joan Gaspart Solves.
 • Sr. Jaume Marimón Closa.
 • Sr. Josep Mª Pallàs i de Pineda.
 • Sra. Anna Ros Gutiérrez.