COM TRANSFORMEM >

RECERCA

CETT Fundació recolza i fomenta la investigació turística, hotelera i gastronòmica així com l’aplicació de noves tecnologies al sector:

  • Recolza estudis de recerca turística i/o tesis doctorals, per generar coneixement i "construir" la Ciència del Turisme.
  • Recolza l'assistència del professorat a Jornades i congressos acadèmics
  • Recolza els Grups de Recerca del CETT així com el professorat doctorant del CETT-UB.
  • Col·labora en l’edició d’estudis de turisme i altres llibres o revistes d'interés turístic i publicació de documents.