QUÈ FEM
Inici > QUÈ FEM >

CONCURS DE PROJECTES EMPRENEDORS 2019

CONVOCATÒRIA EDICIÓ 2020 PRÒXIMAMENT

BASES XV EDICIÓ

La Fundació Gaspar Espuña-CETT (FGE-CETT), entitat constituïda l'any 2000 pel Sr. Gaspar Espuña, també fundador del CETT ara fa 50 anys, té l’objectiu d’impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l'hoteleria i la gastronomia, i l’activitat del CETT en el marc dels principis i valors fundacionals.

Un dels àmbits prioritaris de treball de la Fundació i el CETT és el de la cultura emprenedora. Amb una cultura de centre basada en la innovació i l’emprenedoria, la Fundació defensa una emprenedoria responsable, oberta i en xarxa, tot treballant per potenciar la generació de projectes emprenedors, impulsant la innovació i creant sinergies on les idees de negoci puguin adquirir forma, gràcies a projectes amb visió de futur.

En el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de nous projectes i, com a entitat d'interès social, la Fundació convoca el XV Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic, Hoteler i Gastronòmic. Amb aquesta finalitat, pretén impulsar les iniciatives emprenedores donant-hi suport. Així, premia els millors projectes d'empresa dotant-los de recursos financers, oferint-los el know-how dels professionals a través del mentoring, generant networking i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors.

El concurs, organitzat per la Fundació Gaspar Espuña-CETT, compta amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, així com amb la col·laboració del Campus CETT-UB i la Residència Àgora BCN.

Objectiu del concurs 

La finalitat d’aquest concurs és fomentar l'esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa i la creació d'empreses i serveis en el sector del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, mitjançant l’atorgament d’uns premis.

A qui s'adreça? 

El concurs s'adreça a persones físiques o empreses que s'hagin constituït a partir de gener de 2016 en endavant.

Els premis 

Els premis consisteixen en una dotació econòmica i un mentoring de 6 mesos.

El mentoring es basa en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima. El mentoring s’iniciarà durant el segon semestre de 2019 i acabarà 6 mesos més tard. La Fundació adjudicarà mentors a cada un dels projectes guanyadors. A més, un membre de l’equip del CETT durà a terme el seguiment de l’ esmentat procés, a mode de co-mentoring.

Les dotacions econòmiques del concurs són les següents:

Primer Premi 3.600 €

Segon Premi 2.400 €

Tercer Premi 1.800 €

Aquesta quantitat serà lliurada als guanyadors en dos terminis, un a meitat del procés de mentoring i l’altra, un cop acabat aquest període, sempre en base als informes d’aprofitament positiu del mentoring realitzats pels mentors/res dels projectes premiats.

El jurat 

El jurat estarà format per professionals del sector turístic, per emprenedors, incubadores d'empreses, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, de l'Escola Universitària CETT-UB, de la Diputació de Barcelona i de l'Obra Social "La Caixa".

El jurat seleccionarà els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial de creixement del projecte, el risc personal assumit i la capacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

En cas que el jurat consideri que els projectes no tenen qualitat empresarial suficient o no compleixin amb els requisits que es demanen, podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.

Confidencialitat 

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat, i el seu ús s’utilitzarà exclusivament per valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del jurat i de l'equip tècnic especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest, presentats pels mateixos participants, es podran fer públics per donar-los a conèixer.

El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

Procediment de sel·lecció 

ETAPA I

Inici: 6 de febrer de 2019

Finalització: 31 de maig de 2019

Els participants hauran de presentar el formulari online de sol·licitud de participació amb tots els camps correctament complimentats i adjuntant la següent documentació:

 • Per a les persones físiques que presentin un projecte:
  • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
  • Currículum de les persones que presenten el projecte
 • Per a la presentació del projecte empresarial d'una empresa ja constituïda:
  • Còpia del DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
  • Còpia del NIF de l’empresa
  • Còpia de documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
  • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

Tant les persones físiques com les empreses ja constituïdes, hauran d’adjuntar també el pla d’empresa, el qual haurà de seguir el model adjunt aquí.

La data límit d’enviament del formulari online amb tota la documentació i el pla d’empresa és el 9 de maig de 2019.

Selecció d'idees

Per delegació del jurat, un primer equip tècnic format pel director de formació del CETT-UB, duran a terme la selecció d'idees per a la segona etapa, triant aquelles que considerin més responsables, innovadores, econòmicament viables i ofereixin productes o serveis vinculats als àmbits de turisme, hoteleria i/o gastronomia.

ETAPA II

Inici: maig de 2019

Finalització: juliol de 2019

Elevator Pitch del projecte d'empresa

En aquesta segona etapa, un equip tècnic, format per especialistes dels següents àmbits: economia, finances, màrqueting, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i creació d’empreses, durà a terme, per delegació del jurat, la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer un Elevator Pitch del seu projecte davant d'aquest equip tècnic especialitzat. Aquesta presentació, d’una durada màxima de 10 minuts, tindrà lloc la primera quinzena de juliol de 2019.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a finals de juliol de 2019.

ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat final. Els finalistes hauran de defensar oralment el seu projecte amb un Elevator Pitch davant d'aquest jurat, al setembre de 2019. El jurat final, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'equip tècnic especialitzat, escollirà els tres projectes que consideri mereixedors dels premis.

Participa ara 

La data límit d’enviament del formulari online amb tota la documentació i el pla d’empresa és el 31 de maig de 2019.

Descarrega't l'estructura del pla d'empresa aquí.

Lliurament del premi 

El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de novembre de 2019.

Contacte 

Tota la informació respecte al Concurs a www.cett.es/fge/ca/

Per a més informació, contacta’ns a premiscett@cett.cat o trucant al 647 557 825.