QUÈ FEM
Inici > QUÈ FEM >

PREMI PROJECTE FINAL DE CICLE FORMATIU

CONVOCATÒRIA EDICIÓ 2020 PRÒXIMAMENT

La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2.000 pel Sr. Gaspar Espunya, també fundador del CETT ara fa 50 anys, per impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, convoca el Premi al Millor Projecte Final de Cicle Formatiu de Grau Superior de l’ETP CETT per incentivar a l'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior de l'Escola Tècnica Professional del CETT a desenvolupar els seus Projectes Finals de Cicle en el camp del turisme, l’hoteleria i/o la gastronomia. Tot fomentant l’excel•lència, es premia els millors treballs, aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.

A qui s'adreça? 

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior del CETT que presentin el seu Projecte Final de Cicle en el camp del turisme, l’hoteleria i/o la gastronomia, en el curs acadèmic 2018-2019.

Participa 

Els candidats han de presentar el formulari online de sol•licitud de participació amb tots els camps correctament complimentats i adjuntant la següent documentació:

  • La Síntesi del projecte en PDF amb el nom SIN_nomdelprojecte, amb una extensió no superior a 5 fulls
  • El Projecte en format PDF amb el nom PRJ_nomdelprojecte La data límit és el 16 de juny de 2019.

Per a qualsevol consulta adreçar-se a premiscett@cett.cat

El premi 

El premi consisteix en una beca del 70% de l'import total del primer curs del Grau en Turisme o del 55% de l'import total del primer curs del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques impartits al CETT, (excepte, en ambdós casos, matrícula i taxes de la UB), o una beca del 70% de l'import total del primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior impartit pel CETT (excepte la seva matrícula).

El premi només es farà efectiu si es cursa en l'any acadèmic següent i no s'hi podran sumar cap altre tipus de descomptes.

En el cas que els alumnes premiats no vulguin cursar la formació escollida en les esmentades condicions, el premi quedarà sense efecte i no es podrà derivar a d’altres.

Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant, no obstant, el premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’esmentat equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol•licitarà a l’equip els noms dels dos membres que gaudiran del premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’atorgament d'aquest.

El jurat 

El jurat d’aquest premi estarà format per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, per la direcció acadèmica de l'ETP CETT i per professionals del sector.

Procediment selecció 

Un cop presentats els Projectes Finals de Cicles Formatius de Grau Superior a l'àmbit acadèmic que els hi correspon, l'equip de professors de cada Cicle seleccionarà com a finalistes un màxim de dos treballs per Cicle Formatiu. Feta aquesta primera selecció, la Fundació convocarà al jurat d'aquests premis perquè assisteixi a l’exposició oral de cadascun d’aquests.

Els participants finalistes exposaran oralment el seu projecte durant 10 minuts davant del jurat el dimecres 19 de juny. I, posteriorment, el jurat disposarà de 5 minuts per fer les preguntes que consideri oportunes.

El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement i qualitat global.

El jurat podrà declarar desert el premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient. El veredicte del jurat serà inapel•lable.

El fet de concursar suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Lliurament del premi 

La comunicació al guanyador/a es farà a finals del mes de juny de 2019. El lliurament del premi tindrà lloc a la tardor, coincidint amb l’Acte Inaugural del Curs Acadèmic 2019-2020 del Campus CETT-UB.