QUÈ FEM
Inici > QUÈ FEM >

PREMI “RAMON ARCARONS”

CONVOCATÒRIA EDICIÓ 2020 PRÒXIMAMENT

La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2.000 pel Sr. Gaspar Espunya, també fundador del CETT ara fa 50 anys, per impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. En aquest sentit, i com a entitat d’interès social, convoca el Premi Ramon Arcarons al Millor Treball Final de Grau de Turisme de l’EU CETT-UB per incentivar als alumnes de Grau de Turisme a desenvolupar els seus Projectes Finals de Grau (PFG) fomentant l’excel•lència, aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat.

A qui s'adreça? 

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Grau de Turisme del CETT-UB que, presentat el seu PFG el setembre del 2018 (segona quinzena), febrer, juny o setembre de 2019 (primera quinzena), hagin obtingut la qualificació d’Excel•lent o Matrícula d’Honor. A tal fi es comunicarà aquesta convocatòria per escrit als alumnes que concorrin en aquesta circumstància, instant-los a que confirmin la seva participació.

Característiques dels treballs 

Els candidats han de presentar el formulari online de sol•licitud de participació amb tots els camps correctament complimentats i adjuntant la següent documentació:

  • L'Article Científic en format PDF (orientació investigadora) o l’Article de Difusió en format PDF (orientació professional).

  • El Treball en format PDF amb el nom TFG_nomdeltreball La data límit és el 24 de setembre de 2019. Per a qualsevol consulta adreçar-se a premiscett@cett.cat

Per a qualsevol consulta adreçar-se a premiscett@cett.cat

El premi 

El premi consisteix en una beca del 70% de l'import del primer curs (excepte taxes) d’un Màster impartit al CETT. El premi només es farà efectiu si es cursa en l'any acadèmic següent i no s'hi podran sumar cap altre tipus de descomptes.

En el cas que els alumnes premiats no vulguin cursar la formació escollida en les esmentades condicions, el Premi quedarà sense efecte i no es podrà derivar a d’altres.

Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant, no obstant, el premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’ esmentat equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol•licitarà a l’equip els noms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’atorgament d'aquest.

El jurat 

El jurat d’aquest premi estarà format per la Direcció Acadèmica de l’EU CETT-UB, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT i per professionals del sector.

Procediment de selecció 

Els candidats presentaran oralment el seu projecte davant del Jurat l'1 doctubre de 2019. La presentació tindrà una durada de 10 minuts, i posteriorment el jurat disposarà de 5 minuts per a fer les preguntes que consideri oportunes al candidat/s.

La selecció del millor projecte es durà a terme en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement i qualitat global.

En cas d'igualtat de valoració entre dos o més projectes, es tindran en compte les línies de recerca que prevalen a l’EU CETT-UB.

El jurat podrà declarar desert el premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient.

Lliurament del premi 

La comunicació al guanyador/a es realitzarà durant els dies posteriors a la reunió del jurat i l’Acte de Lliurament dels Premis coincidirà amb l’Acte Inaugural del Curs Acadèmic 2019-2020 del Campus CETT-UB.