ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING

Anàlisi i diagnosi de negocis turístics. Elaboració de plans de màrqueting i comercialització.

MÀRQUETING OPERACIONAL

Desenvolupament d’estratègies de comercialització i comunicació en empreses turístiques. Definició i implementació de plans d’actuació.

PRICING APLICAT A  L'HOTELERIA

Yield management. Anàlisi de competència, identificació de producte i definició d’estratègies de preus per a establiments turístics. Disseny d’estratègies promocionals.