El canvi en els hàbits de consum exigeix a les empreses del sector un procés de renovació constant per tal de donar resposta a les noves tendències.

Des de CETTConsultors, creem F&B Solutions per tal d’oferir un assessorament integral en projectes d’investigació, desenvolupament  i innovació  en l’àmbit de la gastronomia i la restauració.

| Solucions |          |  Instal·lacions i Equipaments |