ORIENTACIÓ DE NEGOCI

Assessorament en reconversió o millora de negocis turístics existents. Elaboració d’estudis de mercat i de viabilitat economicofinancera

CREACIÓ DE PRODUCTE

Creació, desenvolupament i planificació de nous productes en Turisme.

OUTSOURCING

Gestió d’establiments turístics i suport en la negociació