INVENTARI DE RECURSOS

Identificació, documentació i anàlisi de recursos turístics en destinació.

DIAGNOSI TURÍSTICA

Avaluació i diagnosi de recursos i serveis turístics. Estudis de potencialitat de la destinació.


PLANS ESTRATÈGICS

Definició i implementació de plans d’actuacions per a la dinamització de destinacions turístiques.


CREACIÓ DE PRODUCTE

Conceptualització, desenvolupament i
comercialització de productes turístics.