SISTEMES OPERACIONALS

Especialització en operacions de serveis. Anàlisi i disseny de processos operacionals i de gestió en el sector turístic.

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

Disseny i implementació de sistemes de gestió ambiental en empreses turístiques. Creació i definició de mecanismes de control.

SISTEMES DE QUALITAT

Disseny i implementació de sistemes de qualitat en empreses turístiques. Creació i definició de mecanismes de control

AVALUACIONS DE SISTEMES

Avaluacions de sistemes de qualitat en empreses turístiques