Durant la nostra trajectòria hem anat desenvolupant projectes d’investigació, formació i assessorament per a empreses públiques i privades, en diferents àmbits del sector turístic i de la indústria de l’oci en general, tant a nivell nacional com internacional.

Actualment, també som responsables de l’Escola de Formació Contínua del Grup, així com de la Tourism Summer School, la publicació de la revista ARA i de la línia de negoci F&B Solutions

| Turisme i Hoteleria |      | F&B Solutions |      | Formació Continua |