XERRADA FERRAN ADRIÀ
El Curs de Sommelier del CETT al programa Connexió BCN de BTV
Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /ciclesformatiushoteleria/html/cat/acces.html

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
INICI > FUTURS ESTUDIANTS > Accés
Accés al cicle formatiu de Grau Mitjà en Cuina i Serveis de Restaurant i Bar Amb Titulació:
 • Graduat en Educació Secundària (ESO).
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. 
Sense Titulació:
 • Mitjançant una prova: http://www.gencat.net/educacio/estudis/acces_fp.htm , que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d'acreditar haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs de preparació de la prova, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat o bé els compleixin durant l’any natural.
 • Estan exempts de la prova d'accés i, per tant, poden accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la prova d'accés.

 

Accés als cicles formatius de Grau Superior en Restauració, Agències de Viatge, Informació i Comercialització Turístiques, i Allotjament

Amb titulació:

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
  • El batxillerat experimental.
  • COU.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d'FP-2 o equivalent.


També podran accedir-hi els alumnes que tinguin el títol de Tècnic/a superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Sense titulació:
 • Mitjançant una prova( http://www.gencat.net/educacio/estudis/acces_fp.htm) , que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d'experiència laboral en qualsevol activitat.
ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME CETT