Photography from: Perfil de salida | Mòdul de Gestió i Màrqueting a la cocteleria
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Perfil de salida
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Perfil de salida

  • Analitzar, sintetitzar i actuar davant la informació econòmic-financera d'un establiment de restauració.
  • Aprendre i saber aplicar les tècniques de comunicació i de presència escènica amb els clients.
  • Saber liderar amb eficàcia els recursos humans d'un establiment, considerant aspectes com ara la comunicació, la formació i la motivació
  • Tenir la capacitat de dissenyar línies creatives i / o d'innovació en l'oferta de cocteleria