Photography from: Duración | Módulo de Barista
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Duración
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Duración

  • 1 curs: 3 ECTS –
  • Hores: 48 hores presencials + 27 hores de treball autònom.
  • Duració: 2 setmanes (aprox.)