Photography from: Objectiu | Módulo de Coctelería de Vanguardia y Creatividad
Universidad de Barcelona
Academic Offer
Objectiu
Specialization within Cocktails and Mixology Higher Diploma

Objectiu

  • Conèixer la història, les tècniques, els sistemes i els tipus de destil•lació.
  • Identificar els diferents tipus de destil•lats atenent a diferents criteris: localització, sistema de classificació i matèries primeres
  • Conèixer les característiques que imprimeixen les fustes i criances en els diferents destil•lats i licors.
  • Identificar mitjançant el tast els paràmetres que marquen la personalitat dels diferents destil•lats i licors.
  • Conèixer de manera professional les conseqüències tant positives com negatives del consum moderat o immoderat dels destil•lats i licors i la seva acció sobre l’organisme. De la mateixa manera, aportar recomanacions sobre el seu consum, així com, moments i situacions en les quals no s’ha de consumir.
  • Assolir les tècniques clàssiques i modernes de servei de còctels, juntament amb el receptari bàsic de coctelería
  • Conèixer les noves tècniques de cocteleria i les que provenen del món culinari i que s’estan adaptant a la coctelería.
  • Conèixer i tenir present la nostra imatge com a bartenders i la imatge que comuniquem, utilitzant les eines de comunicació verbal i no verbal.
  • Conèixer les característiques dels productes que es fan servir a la cocteleria, des dels components del gel i l’aigua fins a l’últim dels ingredients més sorprenents i especials.